Pre obyvateľov obcePonuka práce
27/11/2015

Opatrovateľky


ZaujímavéAerovizuálna prehliadka obce Žiar
16/11/2015

 https://youtu.be/0eJAEs_CFEM


Pre obyvateľov obceVoľby NRSR 2016
16/11/2015

Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť

Právo voliť do [ ... ]


Zaujímavéprogram hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK na roky 2014-2020
30/10/2015

Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja, predložil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o pos [ ... ]


ZaujímavéPHSR BBSK
29/10/2015

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zn [ ... ]


Ďalšie články