Pre obyvateľov obceOznámenie o stretegickom dokumente
24/06/2015

"Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravnéhosystému v ŽSK"

oznámenie o zverejnení strategického dokumentu na webovej stránke:  http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-strategia-tvorby-budo [ ... ]


Pre obyvateľov obceOznámenie o čerpaní dovolenky
22/06/2015

Obec Žiar informuje občanov o čerpaní dovolenky adminstratívnej pracovníčky počas letných mesiacov v termínoch:

06.07.2015 - 10.07.2015
20.07.2015 - 24.07.2015
27.07.2015 - 31.07.2015
10.08.2015 - 14.08.2015
17.08.2015 - 21.08.2015

Za porozumenie [ ... ]


ZaujímavéFolklórny festival Východná 2015
19/06/2015

Folklórny festival Východná....


Pre obyvateľov obceOznámenie o strategickom dokumente
17/06/2015

"Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja"

oznámenie o zverejnení strategického dokumentu na webovej stránke: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-uzemna-strategia-banskobystrickeho-kraja

Do dokumentu môže [ ... ]


NovinkyÚzemný plán obce - zmeny a doplnky
25/05/2015

Oznámenie o začatí obstarávania zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Žiar.

Oznámenie o začatí prerokovávania ZaD č. 2 ÚPN O Žiar
Textová časť UPN O Žiar
Výkresy č.1, č.2, č.3, č.4


Ďalšie články