ZaujímavéZámer chaty
07/04/2015

Obec ŽIAR podľa ustanovenia § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

ZVEREJŇUJE ZÁMER

prenájmu nebytových priestorov chaty Liptov súp. č. 238 / postavenej na parcele č. 1107/3, katastrálneho územia Ž [ ... ]


ZaujímavéOchotnícke divadlo
05/03/2015
article thumbnail

Prví žiarski ochotníci sa presadili 28. marca 1910 divadelnou hrou Amerikán pod režijným vedením učiteľa Kornela Rapoša. Ten ju nacvičil s členmi novozaloženého Čitateľského spolku vo voľnej izbe učiteľsk [ ... ]


ZverejňujemeVerejná vyhláška
25/02/2015

Verejná vyhláška - "Chodník pre chodcov - I., II. a III. etapa" - líniová stavba v k. ú. Smrečany.


ZaujímavéReferendum 2015
09/02/2015

Výsledky hlasovania v okrsku č. 1 v obci Žiar:

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie.....................371
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovanie lístky.................................. [ ... ]


Pre obyvateľov obcePHSR
04/02/2015

     Obec Žiar oznamuje verejnosti, že bolo zahájené spracovanie Spoločného programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova na obdobie rokov 2015 – 2022 ako strednodobého rozvojového dok [ ... ]


Ďalšie články