Kultúra v Liptovskom Mikuláši

Program Kina Nicolaus na mesiac jún 2017
Program Domu kultrúy na mesiac jún 2017