Odvolanie ČZVNP

Odvolanie času vzniku zvýšeného nebezpečenstva požiarov