Symbolický cintorín

Symbolický cintorín obetí Západných Tatier v Žiarskej doline
Symbolický cintorín, 1999
Vzhľadom na rastúci počet obetí horských nešťastí v priebehu posledných dvoch desaťročí na južnej strane Západných Tatier a s prihladnutím na následné snahy ich pozostalých a priateľov umiestniť pamätné symboly na miestach nešťastí, pristúpili pracovníci Horskej služby v Západných Tatrách - juh na myšlienku vytvoriť pietne miesto v liptovskej časti horstva.

Na tento účel bolo vybraté miesto pod Krásnym v Žiarskej doline. Realizácii predchádzali prekážky nielen finančné ale aj majetkové. Napokon bola vyhlásená peňažná zbierka.
 
Projekt pietneho miesta vypracoval Ing. architekt Milan Marenčák, zrealizovali dobrovoľní členovia Horskej služby pod velením náčelníka oblasti Jána Dzurošku. Drevo na konštrukciu zvonice s krížom darovalo Poľnohospodárske Družstvo Smrečany a Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesa a obce Pribylina. Nový liatinový zvon bol zakúpený z prostriedkov z Nadácie Symbolického cintorína.
 
Slávnostné otvorenie pietneho miesta spojené s vysvätením kríža sa konalo 19. októbra 1995, vysvätenie zvonu o rok neskoršie.
 
Smutne sa týči posvätný kríž, symbol utrpenia, smrti i večného života, vedľa žulového balvana s mottom: Mŕtvym na pamiatku, živým na výstrahu. Tu je upevnený i zoznam všetkých doteraz známych obetí Západných Tatier - do 30. apríla ich je 79.