Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žiar okr. LMHľadať
 
 

Ochrana lesov pred požiarmi

Vážení občania,

hasicsky_zbor_logo.jpgV lesoch Žilinského kraja vzniklo v roku 2017 celkom 43 požiarov s priamou škodou 68 465,-€. Najviac požiarov bolo v marci a máji (po 8), ale zvýšený počet požiarov sa vyskytoval aj v mesiacoch jún (7), júl (5). Najčastejšou príčinou pri lesných požiaroch bolo spaľovanie odpadu a odpadkov (17 požiarov).

Veľký počet požiarov sa z roka na rok zaznamenáva najmä v suchom jarnom období na pastvinách, poľnohospodárskych plochách a lesných porastoch.  V tomto období vznikajú požiare suchých trávnych porastov, ktoré sa často rozšíria až na lesné porasty. Príčinou ich vzniku je vypaľovanie tráv, zakladanie ohňov v prírode, odhodené ohorky cigariet, iskry z brzdných systémov železničných vozňov a v neposlednom rade hra maloletých detí s otvoreným ohňom. Lesné požiare sú z hľadiska zásahu veľmi komplikované z dôvodu zlého prístupu hasičskej techniky k požiarisku v horskom teréne a vyžadujú si značný počet zasahujúcich hasičov a techniky, čím vznikajú obrovské náklady na hasenie. Obnovenie funkcie lesných porastov zničených požiarom môže trvať i niekoľko rokov.

S cieľom predísť vzniku požiarov v lesoch upozorňujeme na:

  • dodržovanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
  • zákaz fajčiť a používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť
  • poskytnutie osobnej a vecnej pomoci v prípade vzniku požiaru

     Za porušenie týchto zásad a povinností umožňuje zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov uloženie pokuty fyzickej osobe do 331 eur. Ak by sa však takéhoto porušenia dopustila právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta môže dosiahnuť výšku 16 596 eur.

Ďakujeme vám, že svojím zodpovedným konaním, budete chrániť jedno z našich najväčších bohatstiev – naše lesy.

Z celkového počtu požiarov predstavujú požiare v prírodnom prostredí podstatnú časť. V minulom roku zaznamenali hasiči 7326 takýchto prípadov, čo je v porovnaní s vlaňajším rokom viac o 1 782 prípadov, t.j. nárast o 32 %. Pri týchto požiaroch bolo 7 osôb usmrtených a 30 zranených. Najpočetnejšiu skupinu tvoria požiare trávnatých porastov a úhorov. V dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov vzniklo v minulom roku 1 861 požiarov. Oproti roku 2016 sa táto štatistika navýšila o 844 požiarov. Vypaľovanie suchej trávy, suchých porastov, bylín a kríkov neprospieva ekosystémom. Poškodzuje sa štruktúra povrchovej vrstvy pôdy, jej odkrytím sa zvyšuje erózna ohrozenosť a zem rýchlejšie vysychá. Vypaľovanie trávy napomáha rozširovaniu odolnejších agresívnych druhov rastlín, spaľujú sa vývojové štádiá mnohých drobných živočíchov čo negatívne ovplyvňuje potravinovú základňu vyšších živočíchov. Plošným vypaľovaním môže dôjsť k likvidácii celých populácií menej mobilných druhov.

Pre právnické osoby, fyzické osoby-podnikateľov a aj pre fyzické osoby je jednoznačne zakázané vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov zákonom č.  314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Nedodržania ustanovení tohto zákona sa považuje za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi, za ktorý môže byť občanovi uložená pokuta až do výšky 331,-€. Ak  by sa však takéhoto porušenia dopustila právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 16 596 eur.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši a Územný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany Liptovský Mikuláš Vás preto, aj vzhľadom na nepriaznivé štatistiky usmrtených a zranených osôb, varujú pred takýmto konaním. 

 


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Oznamy priamo do mobilu

Elektronické podania

Družobná obec Bzince pod Javorinou

webygroup
ÚvodÚvodná stránka