Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žiar okr. LMHľadať
 
 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Informácia o zodpovednej osobe a podávaní podnetov o protispoločenskej činnosti

Informácia zverejnená pre zamestnancov obce Žiar, vrátane dohodárov o zodpovednej osobe a podávaní podnetov o protispoločenskej činnosti.

     Podrobnosti o vybavovaní podnetov sú upravené vo vnútornom predpise obce, ktorým je smernica: Postup pre oznamovanie protispoločenskej činnosti v znení dodatku č. 2.

     Podnetom v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozumie:

- oznámenie vrátane anonymného oznámenia o závažnej protispoločenskej činnosti,

- neanonymné podanie o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

     V obci Žiar je v zmysle citovaného zákona zodpovednou osobou hlavný kontrolór obce.

     Podnet možno podať hlavnému kontrolórovi obce ako zodpovednej osobe:

- v listinnej forme, doručený poštou, alebo osobne do podateľne obecného úradu

- v elektronickej forme, doručený e-mailom

- ústne – priamo zodpovednej osobe. O podaní podnetu týmto spôsobom zodpovedná osoba vyhotoví písomne Záznam o ústnom podaní podnetu, ktorý musí obsahovať: dátum spísania záznamu o ústnom podaní podnetu, meno, priezvisko a adresu pobytu osoby, ktorá podnet podala, (na žiadosť oznamovateľa je možné tieto informácie neuvádzať a v takom prípade sa podnet vedie ako anonymný podnet), predmet podnetu, podpis zodpovednej osoby a oznamovateľa, pokiaľ podnet nie je vedený ako anonymný.

OZNAČENIE ZODPOVEDNEJ OSOBY na prijímanie podnetov a spôsob podávania podnetov:

poštou:
Ing. Jana Mikušiaková
hlavná kontrolórka obce

Obecný úrad Žiar

Žiar 102

032 05  Smrečany

elektronickou poštou:
mikusiakova@obecziar.sk

 

V Žiari 17.04.2019                                                                                Mgr. Ján Zvara                                                                                                                 starosta obce


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Oznamy priamo do mobilu

Elektronické podania

Družobná obec Bzince pod Javorinou

webygroup
ÚvodÚvodná stránka