Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žiar okr. LMHľadať
 
 

Spolky v minulosti

Spolky a spolková činnosť v minulosti

Na šírenie osvety, vzdelanosti a kultúrnosti mali veľký vplyv spolky a ich rôznorodá činnosť. Odlišovali sa práve svojim špecifickým zameraním. História tejto aktivity siaha do desaťročí minulého storočia, kedy vznikajú podporné a úverové spolky, spolky miernosti, čítacie spolky...

hospodarsky_kurz_ziar_1932.jpgSpolková činnosť v obci Žiar je neodmysliteľne spojená s rovnakými aktivitami v blízkych Smrečanoch. Spolok striezlivosti vznikol 1. mája 1845, Liptovská župa ho potvrdila až v roku 1847. Hlavnými aktivistami a propagátormi užitočnej myšlienky podnecovania obyvateľstva Smrečian a Žiaru k striedmosti boli ev. a. v. farári M. M. Hodža a jeho brat Ondrej. Po roku 1863 sa pre Smrečany a Žiar datuje Dobrovoľný hasičský spolok na čele s E. Koritšanským, no v roku 1888 si Žiarčania už vytvorili vlastný hasičský zbor. Jeho pokračovateľom bol Dobrovoľný hasičský zbor v Žiari v 30. rokoch tohto storočia. Do Gazdovského a úverového spolku sa združili obyvatelia Smrečian, Žiaru, Trsteného a Jalovca. Viac ako sto členov pomáhalo roľníckej pospolitosti v boji proti drahote a najmä proti rozmáhajúcemu sa úžerníctvu. O rok neskôr, to je v roku 1910 v Žiari vznikol čitateľský spolok. Mal veľký význam pre potrebu šírenia vzdelanosti a kultúrnosti, či všeobecného rozhľadu vtedajšieho obyvateľstva. Do istej miery sa stal základom pre budúcu dedinskú knižnicu, keď disponoval s darom Československej jednoty, 80 knihami. Počiatočný stav 46 členov pri založení, po roku počet stúpol na 59 a v roku 1912 klesol na 38 členov. V čase vzniku prvej ČSR pracoval pod názvom Vzdelávací spolok. Keď v roku 1920 zanikol, nahradila ho novovzniknutá Roľnícka beseda, ktorá mala na začiatku svojej činnosti 64 členov, no úradne ju zaevidovali až o tri roky neskoršie. Na jej čele stál predseda Michal Červeň. V 20. rokoch vznikol aj Abstinentský spolok, ktorý si kládol za cieľ brániť rozmáhajúcemu sa alkoholizmu. Zanikol v roku 1934.

obecna_skola_ziar.jpgPovojnové roky boli radostnejšie v slobodnej republike Čechov a Slovákov. Vzdelávací spolok začal znovu združovať mládež i stárež a ochotný učiteľ Rapoš mal radosť z poslušných žiakov - ochotníkov. V roku 1920 bola otvorená nová organizácia mládeže - Roľnícka beseda. Za tajomníka bol zvolený pán učiteľ. Pre rozšírenie vedomostí obnovil zimný náukobeh na precvičenie sa v správnom písaní, zemepise, dejepise vlasti, a to každoročne od 1. novembra do 31. marca. Prednášky boli dvakrát v týždni a zúčastnilo sa ich vyše 40 občanov.

Zaujímavým a dôležitým činom obyvateľov Žiaru a Smrečian bolo založenie účastinárskej spoločnosti Valcový mlyn a elektráreň v Smrečanoch-Žiari 16. mája 1920. Novovzniknutá spoločnosť mala za úlohu zabezpečiť mletie dopestovaných druhov obilia i výrobu a dodávku elektrického prúdu pre domácnosti v obidvoch obciach.

V Žiari bola založená i Jednota evanjelických žien, ktorá na začiatku (1937) mala 24 členiek na čele s Miloslavou Hubkovou, podpredsedníčkou Máriou Jurášovou a pokladníčkou Annou Jurášovou.

V roku 1936 vznikla Miestna odborová jednota republikánskych zamestnancov v Žiari, no trvala iba tri roky. V tom istom čase v Smrečanoch založili Roľnícke mliekárenské družstvo. Členmi boli i obyvatelia Žiaru. Družstvo vykupovalo od svojich členov mlieko a spracúvalo ho na mliečne produkty. Jeho činnosť vydržala do konca 2. svetovej vojny. Nemožno nespomenúť ani telovýchovné aktivity. Existencia telovýchovnej jednoty Sokol sa datuje od mája 1937, a to s pôsobnosťou pre obidve obce, Žiar i Smrečany. V novembri 1937 Krajinský úrad v Bratislave povolil mládežnícky spolok Jednota slovenského roľníckeho dorastu, ktorý združoval mládež bez rozdielu majetku a postavenia.

 Medzi vianočnými a novoročnými sviatkami, dňa 28. decembra 1938 bol založený, po predchádzajúcom návrhu pána farára a správcu učiteľa, pričinením sa pána farára Jozefa Juráša, tunajšieho rodáka, spolok Združenie evanjelickej mládeže. Správca - učiteľ nebol prítomný, lebo bol operovaný v palúdžanskej nemocnici. Predsedom bol zvolený Ján Červeň Macouček.

Dňa 10. februára 1940 započatý bol ľudový kurz slovenskej histórie v rámci schôdzí Združenia evanjelickej mládeže. Kurz bol navštevovaný vo väčšine mladšou vrstvou žiarskeho obyvateľstva.

V prvých povojnových rokoch sa spolkový život nerozprúdil do takej miery ako v medzivojnovom období. Akákoľvek spolková činnosť skončila vo februári 1949, kedy ešte existujúce, dožívajúce spolky boli rozpustené

 


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznamy priamo do mobilu

Elektronické podania

Družobná obec Bzince pod Javorinou

webygroup
ÚvodÚvodná stránka