Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žiar okr. LMHľadať
 
 

Tlačivá

Daňové tlačivá

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti FO a PO
 01_priznanie_komplet_tlacivo.pdf (1022.2 kB) (1022.2 kB)

Poučenie na vyplnenie daňového priznania
 Poucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf (250.6 kB) (250.6 kB)

Potvrdenie o podaní priznania
 Potvrdenie_o_podani_priznania.pdf (127.1 kB) (127.1 kB)

Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti FO
 Tlacivo_oznam_vznik_dp_FO.pdf (229.2 kB) (229.2 kB)

Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti PO
 Tlacivo_oznam_vznik_dp_PO.pdf (230.2 kB) (230.2 kB)

Oznámenie k dani za psa FO a PO
 Oznameniepes.pdf (193.4 kB) (193.4 kB)

Evidenčný list psa
 Evidencny_list_psa.pdf (184.4 kB) (184.4 kB)

Dohoda spoluvlastníkov na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti
 Dohoda-spoluvlastnikov-na-podanie-priznania.pdf (35.6 kB) (35.6 kB)

Žiadosť o preúčtovanie úhrady (daň z nehnuteľností, TKO)
 Ziadost_o_preuctovanie_uhrady.pdf (143 kB) (143 kB)

Žiadosť o vrátenie preplatku (daň z nehnuteľností, TKO)
 Ziadost_o_vratenie_preplatku.pdf (142.9 kB) (142.9 kB)

Ohlásenie zmeny TKO
 Ohlasenie_zmeny_TKO.pdf (274.6 kB) (274.6 kB)

Hlásenie k dani za ubytovanie
 Hlasenie_k_dani_za_ubytovanie.pdf (313.1 kB) (313.1 kB)

Stavebné tlačivá

Ohlásenie drobnej stavby
 Ddrobna_stavba.pdf (212.2 kB) (212.2 kB)

Ohlásenie stavebných úprav
 Stavebne_upravy.pdf (213.3 kB) (213.3 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia.pdf (190.2 kB) (190.2 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie
 Ziadost-o-stavebne-povolenie.pdf (220.9 kB) (220.9 kB)

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
 Ziadost_o_dodatocne_povolenie_.pdf (144.4 kB) (144.4 kB)

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 Ziadost-o-predlzenie-platnosti-stavebneho-povolenia.pdf (197.4 kB) (197.4 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Navrh-na-vydanie-kolaudacneho-rozhodnutia.pdf (137 kB) (137 kB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 Ziadost-o-povolenie-odstranenia-stavby.pdf (207.4 kB) (207.4 kB)

Žiadosť o povolenie stavby pred jej dokončením
 ziadost_povolenie_st_pred_dokoncenim.pdf (187.6 kB) (187.6 kB)

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie
 Ohlasenie-zmeny-v-uzivani-stavby.pdf (205.4 kB) (205.4 kB)

Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby
 Ziadost_o_zmenu_lehoty_dokoncenia_stavby.pdf (119.3 kB) (119.3 kB)

Žiadosť o povolenie umiestnenia informačného, reklamného, propagačného zariadenia
 Ziadost-o-povolenie-umiestnenia-informacneho-zariadenia.pdf (174.9 kB) (174.9 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výstavbu alebo užívanie malého zdroja znečistenia ovzdušia
 Ziadost_mzzo.pdf (124.4 kB) (124.4 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vodnej stavby - studne
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_zriadenie_studne.pdf (127.1 kB) (127.1 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na odber podzemných vôd
 Ziadost_o_povolenie_na_odber_vod.pdf (131.6 kB) (131.6 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre vodnú stavbu - studňu
 Kolaudacne_studne.pdf (227.1 kB) (227.1 kB)

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie
 ziadost_vjazd.pdf (126 kB) (126 kB)

Žiadosť o určenie súpisného čísla od 1.7.2015
 Ziadost_supisne_cislo_od_1_7_2015.pdf (356.8 kB) (356.8 kB)

Žiadosť o určenie súpisného čísla pred 1.10.1976
 ziadost_supisne_cislo_pred1976.pdf (283.3 kB) (283.3 kB)

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla
 ziadost_o_zmenu_zrus_sup_ci.pdf (125.8 kB) (125.8 kB)

Ostatné tlačivá

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 Ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_drevin.pdf (129.3 kB) (129.3 kB)

Oznámenie o výrube drevín
 Oznam_o_vyrube_drevin.pdf (227.2 kB) (227.2 kB)

Žiadosť o zápis do evidencie SHR
 Ziadost_o_zapis_SHR.pdf (179.6 kB) (179.6 kB)

Oznámenie o zmene údajov v osvedčení SHR
 Oznamenie_o_zmene_udajov_v_osvedceni_SHR.pdf (255.5 kB) (255.5 kB)

Oznámenie o zrušení činnosti SHR
 Oznamenie_o_zruseni_cinnosti_SHR.pdf (201.1 kB) (201.1 kB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 Ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.pdf (182.7 kB) (182.7 kB)

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
 Lekarsky_nalez_na_ucely_posudenia_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.pdf (146.3 kB) (146.3 kB)

Potvrdenie o bezinfekčnosti
 Potvrdeie_o_bezinfekcnosti_ziadatela.pdf (114 kB) (114 kB)

Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
 Vyhlaseni_o_majetku_fyzickej_osoby.pdf (247 kB) (247 kB)

Vyhlásenie a súhlas
 Vyhlasenie_a_suhlas.pdf (118.7 kB) (118.7 kB)

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 ziadost_o_zabezpecenie_poskytovania_socsluzby.pdf (228.8 kB) (228.8 kB)

Žiadosť o prenájom priestorov kultúrneho domu
 Ziadost_o_prenajom_priestorov_KD.pdf (303.4 kB) (303.4 kB)

Oznámenie o konaní podujatia
 Oznamenie_o_konani_podujatia.pdf (70.7 kB) (70.7 kB)

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce
 Ziadost_o_dotaciu_z_rozpoctu_obce.pdf (143.1 kB) (143.1 kB)

Čestné vyhlásenie žiadateľa k žiadosti o dotáciu
 Cestne_vyhlasenie_dotacie.pdf (130.3 kB) (130.3 kB)

Čestné vyhlásenie žiadateľa k žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce
 Cestne_vyhlasenie_ziadatela_k_ziadosti.pdf (116.9 kB) (116.9 kB)

Vyúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu obce
 Vyuctovanie_dotacie_poskytnutej_Obcou_Ziar.pdf (139.4 kB) (139.4 kB)

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt
 pl_tp.pdf (54.5 kB) (54.5 kB)

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt
 pl_pp.pdf (53.1 kB) (53.1 kB)

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
 ol_tp.pdf (52.4 kB) (52.4 kB)

Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB
 zmenaTPregob.pdf (716.6 kB) (716.6 kB)

Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB
 prihlaseniePPregob.pdf (481.5 kB) (481.5 kB)

Potvrdenie o pobyte
 potvrdenie o pobyte.pdf (420.1 kB) (420.1 kB)

Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 Navrh_na_zrusenie_TP.pdf (145.5 kB) (145.5 kB)

dnes je: 25.4.2019

meniny má: Marek

Oznamy priamo do mobilu

Elektronické podania

Družobná obec Bzince pod Javorinou

webygroup
ÚvodÚvodná stránka